Секции

19 February 2020 00:26

Представиха отчет за изпълнението на Бюджет 2018 година на община Карлово

Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев представи, на основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, отчет за изпълнението на бюджета на община Карлово за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

В резултат на промените по бюджета на община Карлово за 2018 година, уточненият план на приходите в края на 2018 г. е 42 142 244 лв., в това число:

приходи с държавен характер – 23 358 537 лв.

местни приходи – 18 783 707 лв.

През 2018 година по бюджета на община Карлово са извършени разходи в размер на 38 741 596 лв. при план 42 142 244 лв. – 91,93%, в т. ч. за делегираните от държавата дейности 55,08 % и за местните дейности - 44,92%.

Отчетът беше представен публично на 20.08.2019 г. в зала „Васил Караиванов“ на община Карлово.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче