Секции

08 March 2021 02:16

Иновативна технология намалява отпадъците и използваните суровини в "Мони-83" (видео)

1. Господин Христов, миналата година публикувахме интервю с Вас за изпълнен проект на „Мони-83“ , насочен към подобряване на условията на труд в предприятието. Скоро научихме, че приключвате друг проект с фокус ресурсна ефективност. Ще ни разкажете ли за него?

Разбира се. Благодаря за възможността да споделя за проекта във Вашата медия. В основата му е внедряване на комбинирана технология за разкрой на листов материал, тръби и профили. Чрез нея имаме възможност да реорганизираме процеса на рязане в производството, през който преминават всички произвеждани от нас изделия. Новата технология представлява иновация, чрез която елиминираме много от процесите, които извършвахме до момента за разкроя на материала. Чрез нея премахваме голям брой операции, извършвани както на лентотрезни и други машини, така и ръчно. Това ни дава възможност да постигнем висока производителност при устойчиво използване на ресурсите. Внедряването в производствения процес на комбинирана машина има редица положителни ефекти в посока ресурсна ефективност - намаляване на генерирания отпадък, на влаганите суровини и на опасни химични вещества. Важно е да подчертаем, че ресурсната ефективност се отнася за цялото ни производство, а не за отделни продукти, тъй като както вече споменах, разкроят е основна операция в производството на всичките ни продукти.

2. По каква програма е финансиран този проект?

Проектът е финансиран по програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Характерна за тази процедура беше комбинацията от иновативност и ресурсна ефективност като основни изисквания към проектите. Затова и ние я възприехме като подходяща за реализирането на нашата идея.

3. Споменахте, че технологията е пилотна за България. Според Вас какъв е потенциалът ѝ да се използва и от други предприятия във Вашия и други браншове?

Всъщност това беше основно изискване по процедурата – внедряваните иновативни решения да бъдат приложими и за други компании в България. След като вече закупихме машината и тя работи в предприятието ни, можем да потвърдим, че това е решение, приложимо за голям брой компании в нашия сектор и най-вече за онези, които произвеждат изделия както от ламарина, така и от тръби.

Действително внедряването на такава технология е скъпо начинание и следователно трудно за реализиране само със собствени сили и средства. Но кандидатстването с проекти дава възможност такива технологии да бъдат достъпни за по-голям брой компании в страната ни.В световен мащаб в нашия бранш тенденцията е да се търсят комбинирани ефекти на ресурсна ефективност и висока производителност. Световните компании в сферата на металообработването започват да осъзнават необходимостта производството да бъде съобразено с принципите на кръговата икономика, а именно с по-малко отпадък и по-ефективно влагане на суровини. По този начин работата е както по-ефективна, така и подчинена на стремежа за намаляване на натиска върху околната среда. Това е обликът на модерното предприятие, в което и ние желаем да се превърнем. Желаем го и на нашите партньори и дори конкуренти, за да бъде по-добра средата, в която осъществяваме дейността си.

4. Доколкото притежавате новото оборудване едва от няколко месеца, можете ли вече да измерите ефектите от внедряването на новата технология?

Ефектите вече са налице. Мога дори да Ви дам конкретни примери с цифри. Докато преди внедряването на технологията в разкроя на една тръбна конструкция със сложна геометрия участваха осем машини, към момента участват само три. По отношение на влаганата суровина, ефектът също е много ясно измерим. Като сравним новия със стария начин на рязане на тръби например, необходимият материал за 600 изделия тръба сега е със 102 м или 128 кг по-малко отколкото при предишната организация на разкроя. Технологичният отпадък при същото количество сега е със 108 кг по-малко ( близо 3 пъти по-малко).

5. Както стана въпрос, за Вас това е пореден проект, но по процедура, която за първи път се изпълнява в България. Трудно ли се администрира такъв проект и бихте ли препоръчали на други фирми да използват такива възможности в бъдеще?

Изпълнението на проект е сериозен ангажимент, независимо по коя програма се изпълнява. За наше щастие, вече имаме голям брой успешно изпълнени проекти, в резултат на които фирмата ни значително се разви. В този процес основният урок, който научихме и от който се ръководим в ежедневната си дейност, е отговорно да подхождаме към всеки етап и детайл от проектите ни. Наясно сме, че за да получим финансиране, трябва да спазваме установени правила и се стараем да го правим максимално добре. В този смисъл изпълняването на проект по пилотна процедура е нелека задача поради липсата на специфичен предходен опит, но за наше удовлетворение представителите на Министерство на икономиката, отговарящи за изпълнението на процедурата, оказват необходимото съдействие на бенефициентите при необходимост.

Със сигурност бих препоръчал на повече фирми да се възползват от европейско финансиране. Да, кандидатстването и изпълнението на проекти не са лесни, но резултатите си струват.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Необходима е голяма наивност, за да вярваш, че с викове и вопли си в състояние да промениш собствената си съдба. Нея трябва да е приемеш такава, каквато ти се предлага, и да се въздържаш от всякакво многословие.


Киркекор