Секции

23 February 2020 11:47

Днес е крайният срок за подаване на първи данни за предизборната кампания

Днес е крайният срок за подаване на първи данни за предизборна кампания. Всички партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да ги представят в Сметната палата.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата, в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, данни за кандидатите и издигналите ги политически сили или инициативни комитети; имената на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност; имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят. По време на кампанията всяка следваща информация трябва да бъде предавана в ЕРИК в срок от 7 дни. За неподаването на задължителна информация са предвидени глоби от 3 000 до 10 000 за нарушителите.

/Източник информация и снимка: Тв Европа/

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче