Секции

13 August 2020 19:23

Общинският съвет в Карлово ще проведе редовна сесия в понеделник

Общинските съветници ще проведат редовното си заседание на 14 октомври, понеделник. То ще започне в 10 часа и ще се състои в зала „Васил Караиванов“ в сградата на Община Карлово. В проекта за дневен ред са включени 18 точки.

Местните старейшини ще вземат решение относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Карлово на СУ „Христо Проданов“.

Предстои и одобрение за кандидатстване за предоставяне на финансиране от ОПРР 2014 – 2020 и Фонд за устойчиви градове с проектна идея „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, както и за кандидатстване за предоставяне на финансиране по програма „ Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Ще бъдат поставени и докладни записки относно промяна на Подробния устройствен план на Община Карлово. Ще бъдат разгледани и вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Карлово за 2019 година.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче