Секции

10 August 2020 10:45

Закриха „Доброволческо лято 2019“ в НМ „Васил Левски“

Доброволците на НМ „Васил Левски“ получиха своите грамоти за активното си участие в инициативите на нашата институция и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) през лятото. Нели Минчева от МКБППМН и директорът на музея Дора Чаушева поздравиха младите ентусиасти за положения доброволчески труд през лятото, с който успяха да помогнат много на музея в работата с най-малките гости в детската работилница. Пожелаха им да бъдат все така инициативни и всеотдайни.

За доброволците имаше и специално организирана игра – Quiz състезание – с награди за най-добре представилите се. Те трябваше да използват натрупаните си знания за Васил Левски и музея по време на обучението им и доброволческата практика, за да отгатнат верните отговори и да спечелят възможно най-много точки. Есил Акдере беше победителката в надпреварата – спечелвайки плакет с лика на Васил Левски.

Доброволци на НМ „Васил Левски“ бяха и първите посетители на възстановената къща на Иван Грозев след нейното откриване. Музейни специалисти и доброволци разгледаха заедно къщата и изложбата за Грозев на първия етаж.

/Снимки и информация“ НМ“Васил Левски“/

Културен афиш
Изтегли си късметче