Секции

06 August 2020 21:10

Стартира международен конкурс за есе на тема „Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето“

Стартира международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето“. Той е обявен от НМ „Васил Левски”, ПУ „Паисий Хилендарски”,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", СУ„Св. Климент Охридски" и Фондация „Васил Левски". Конкурсът се провежда под патронажа на министъра на културата Боил Банов, а организаторите му споделят:

„Можем ли да опишем себе си, днешния си ден, плановете си за утре с езика на Левски? Какво би останало от постовете ни във Фейсбук и в Инстаграм, от блога на приятеля ни или от любимия ни сайт за културни събития, ако ги преведем така, че да можем да очакваме отговор, започващ с „Байовци..."?

И не за „празнотите" в речника на Левски става дума - те са кухините на времето му, в които нас още ни няма - а за онези ценности, които превратностите на свръхтехнологичния ни свят не може (или поне ни се иска да не успее) да превърне в кухини. Колко и кои от думите на Левски днес са излишни? Какво губим и кой печели?

И не за жертвеност става дума - почитаме я всяка година с тежестта на националната ритуална памет, тъкмо защото не е за всекиго такова нещо - а за човешкия ни избор като какви хора искаме да сме. От колко свобода имаме нужда? Дали след скъсения XX век не сме „свърнали" толкова назад в „свръхдългия" XIX, та да ни трябва тъкмо Левски, за да ни напомни: Днешният век е век на свободата".

И не само за „българщината" можем да си говорим с него. Дали не сме отишли толкова далеч от „Българско" - не в отвъдността на териториите, а в отвъдността на мисленето и чувствителността си, та да ни трябва специално разработен инструмент, за да дешифрираме и разберем волята за свят, вписана в шевиците и споделена в неравноделните ритми.

Толкова сме сигурни, че „сме във времето си", толкова сме горди, че „то е в нас”, че забравяме, че и ние можем да го обръщаме...“

Относно условията на конкурса, за участие в него организаторите се обръщат към младите хора на академична Европа, споделящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, с предложението да се включат със собствен текст.

Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет;

- Текстът трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания: да не надвишава 3 стандартни страници: (5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25);

Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка;

- Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им;

Срок за изпращане на есетата - от 17.12.2019 г. до 31.01.2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.bg;

- Обявяване на резултатите -18 февруари 2020 г.

Победителите ще бъдат възнаградени. Първа награда – 800 лв., втора – 500 лв., трета – 300 лв.

Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът Левски - прочити в свой и в чужд контекст". Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче