Секции

06 August 2020 21:24

„Седмицата на Местната комисия в училище“ се реализира с поредица срещи

По повод инициативата "Седмица на Местната комисия в училище", секретарят на комисията Нели Минчева посети СУ"Васил Левски"- гр. Карлово, СУ "Христо Ботев" - гр. Калофер, ОУ"Христо Г. Данов" - с. Розино и запозна учениците с дейността на комисията.

В поредицата от срещи през изминалата седмица учениците научиха за основни приоритети в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Те се запознаха и с превантивната дейност и видовете възпитателни мерки, които се налагат на лица, извършили противообществени прояви. Всеки ученик получи информационни брошури.

В инициативата взеха участие Пенка Маринова - юрист към МКБППМН, Тани Конакчиев, Емине Рашид , Фаик Абди, Милена Угренова и Евгения Чапръзова, които са обществени възпитатели към Комисията.

В ПГ "Тодор Влайков" - гр. Клисура общественият възпитател Татяна Иванова посети 8-и и 10-и клас, заедно с Ангел Пейчев, който е член на клуб "Доброволци към МКБППМН". Те запознаха учениците с това какво е противообществена проява, какво е престъпление и какви мерки предвижда закона за нарушителите.

/Снимки: МКБППМН/

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче