Секции

02 June 2020 07:49

Сопотските общински съветници се събират на заседания в понеделник в постоянните комисии

Общински съвет – Сопот ще проведе редовни заседания в постоянните комисии на 2 декември, понеделник, от 16:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов".

На тях старейшините ще дебатират и ще вземат решение по одобряване на общата численост и промени в структурата на общинската администрация в Сопот.

Ще бъде направена актуализация на Бюджета за 2019г., както и представен поименен списък на капиталовите разходи.

На заседанията ще бъде обсъждано и решение за смяна на управителя на „Медицински център I-Сопот“ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността до преобразуването на Центъра чрез вливане в МБПЛ“Иван Раев“ЕООД.

Предстои и приемане на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата в община Сопот.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче