Секции

05 March 2021 22:18

Местният парламент прие правилата за работата си, Анастасия Чолакова и д-р Диана Стайкова станаха зам.-председатели

С 26 гласа „За“ местният парламент прие Правилника за работата си. Това стана след обстоен дебат по проекта за организацията и дейността на Общински съвет – Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с местната управа. Преди това старейшините избраха за заместник-председатели на Общинския съвет Анастасия Чолакова и д-р Диана Стайкова.

Общинският съвет реши да има 8 постоянни комисии, като одобри числения им състав, имената на членовете им и гласува техните председатели. Така Постоянната комисия по:

- Бюджет и финанси е от 7 членове с председател Бонка Карчева;

- Стопанска и инвестиционна дейност, разпореждане и управление на общинско имущество е от 9 членове с председател Розалин Петков;

- Строителство, благоустройство, съобщения, земеделие и гори е от 9 членове с председател Андон Андонов;

- Административни и правни въпроси е от 9 членове с председател адв.Тошко Стоев;

- Образование, култура, вероизповедания и наименования е от 9 членове с председател Дарина Стеева;

- Здравеопазване, социални дейности и екология е от 7 членове с председател д-р Стоянка Трифонова;

- Туризъм, спорт и младежки дейности е от 9 членове с председател Веселин Божков;- Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество е от 5 членове с председател Сребра Атанасова.

Старейшините решиха още председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров да ги представлява в Общото събрание на Националното сдружение на общините. Те гласуваха и докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на общинския кмет и кметовете по селища, които се формират на базата на Постановление на Министерски съвет.

Съветниците създадоха и Временна комисия за проучване на състоянието на „Карлово газ“ООД. В срок от три месеца тя трябва да направи проучване и да излезе с доклад.В края на сесията бяха поставени питания от съветниците инж.Манол Манолов и Пламен Славов относно престоящото зимно снегопочистване и доставката на природен газ от „Карлово газ“ООД на училища и детски градини.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче