Секции

27 February 2020 03:02

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се срещна с кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова обсъди с кмета д-р Емил Кабаиванов въпроси свързани със средното образование. На срещата бяха дискутирани по-конкретно перспективите за развитие на професионалното образование на местно ниво, както и възможностите Министерството на образованието и науката да финансира спортните бази на училищата в общината.

След срещата с кмета, зам.-министър Михайлова бе на работно посещение в ДГ „Първи юни“ и ДГ „Гина Кунчева“, където деца се възпитават по метода на Мария Монтесори.

Домакин на събитието бе ДГ „Първи юни“, където зам.-министър Михайлова, заместник-кметът Антон Минев, директор дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ в община Карлово Петя Найденова и София Димитрова – координатор на Програма Монтесори за общината бяха посрещнати с хляб и сол от малките възпитаници на детското заведение. Гостите разгледаха материалната база и посетиха първа група „Златно сърце“, която от тази година работи по иновативния метод на обучение. Екипът на ДГ „Първи юни“ представи цялостната работа на градината и предизвикателството да бъде въведен метода Монтесори. На срещата беше обстойно обсъдена проектната работа в детската градина и успешното прилагане на приобщаващото образование.

ДГ „Първи юни“ участва във всички дейности на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който допълнително са назначени специалисти, които подпомагат работата с деца със специални образователни потребности.

Директорът на ДГ „Гина Кунчева“ Христина Перчева представи на зам.-министър Михайлова новообзаведената група „Звънче“, в която децата се обучават и възпитават по метода на Мария Монтесори в „подготвена среда“. Заместник-министърът е изразила радостта си от креативността и желанието на учителите да се развиват и да прилагат нови методи на работа.

Културен афиш
Изтегли си късметче