Секции

01 October 2020 06:15

Започна приемането на номинации за носител на Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров

Община Карлово започна прием на номинации за носител на Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров. Конкурсът се проведе за първи път през 2018 година.

С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от Богоров.

Отличието се присъжда всяка година на живи автори - за цялостен принос или отделни творби в направленията литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.

Мотивираните предложения се очакват до 31 юли 2020 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.

Те трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.

Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание експертно решение на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Карлово.

Културен афиш
Изтегли си късметче