Секции

14 July 2020 12:25

Клас за пример

Във връзка с превенцията и намаляването броя на отпадналите ученици от училище, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Карлово организира конкурс „Клас за пример“.

Съгласно регламента в него могат да участват всички училища на територията на община Карлово. Те трябва да отговарят на следните критерии:

1. Най – малък брой неизвинени отсъствия за уч. срок

2. Постижения на класа/ посочват се срока/

Всяко училище излъчва по един клас за срока от съответната възрастова група в среден и горен курс.

Подава информацията на хартиен носител в МКБППМН до 10 дни след приключване на първия срок и 5 дни след приключване на втория срок. Всяко заявление трябва да съдържа следните данни:

- Наименование на училището

• Клас

• Име, телефон за връзка, имейл на класния ръководител

• Брой на учениците в класа

• Брой допуснати неизвинени отсъствия за съответния срок.

• Информация за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал и/или проблеми, с които се е преборил чрез колективност, сътрудничество и задружно участие на учениците от класа през срока.

Победителите ще получат грамота и награда.

В края на учебната година МКБППМН ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия и ще излъчи „Клас за пример”.

/Снимка: интернет/

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Сексапилът е начин на мислене - удобен начин на живот. То е да обичаш себе си, дори в най-отблъскващите моменти.


Холи Бери