Секции

27 February 2020 03:59

Дните от 22 до 24 януари са неучебни за учениците на територията на община Карлово

Със Заповед №РД-33 от 21.01.2020 г. на временно изпълняващия длъжността кмет на община Карлово Антон Минев, за учениците на територията на община Карлово, дните 22.01.2020г., 23.01.2020 и 24.01.2020 г. се обявяват за неучебни.

Заповедта е издадена във връзка с повишената заболяемост на учениците от ОРЗ /над 30%/ през последните дни и е съгласно писмо с изх. № 07-27/21.01.2020 г. на РЗИ – Пловдив.

/Снимка: интернет/

Културен афиш
Изтегли си късметче