Секции

21 September 2020 05:19

Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на приватизацията

Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес. Агенцията по национална сигурност ще трябва да проверява и последващия контрол, осъществен от ресорните министерства и агенции.

Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. Агенцията по национална сигурност следва да установи и извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение. В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

/Източник информация и снимка: Тв Европа/

Днес Ви питаме:

Приготвяте ли домашни консерви?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче