Секции

09 August 2020 18:03

Двоен празник отбеляза ПГИ"Тодор Влайков" в Клисура

Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ в гр.Клисура празнува на 13 февруари 155 години от рождението на патрона на гимназията Тодор Влайков и 35 години от основаването на Икономически техникум в гр.Клисура.

Празникът бе организиран съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр.Карлово под наслов „Да преборим насилието, като говорим за него“ в месеца, в който отбелязваме Деня за противодействие на тормоза и насилието в училище.

От Професионалната гимназия изказват благодарност на Нели Минчева – секретар на МКБППМН – гр.Карлово за съдействието, за осигурените грамоти и награди за учениците.

Учителите в ПГИ "Тодор Влайков" вярват, че думите на техния патрон са актуални и днес: „Народът трябва да се просвещава! Един непросветен народ е враг на себе си – непросветеният народ, колкото и каквито права да има, се самолишава от тях!“

/Снимки: ПГИ"Тодор Влайков"/

Културен афиш
Изтегли си късметче