Секции

05 March 2021 06:21

Карловските съветници приеха общинския бюджет за 2020 година (видео)

Карловските съветници приеха общинския бюджет за 2020 година на сесия, която се проведе в зала "Васил Караиванов" в сградата на местната управа.

Кметът д-р Емил Кабаиванов представи бюджетната рамка, която е в размер на 40 717 448 лв. и основните финансови параметри, с които Общината ще осъществява своята дейност през настоящата година.

„Бюджетът на община Карлово за 2020 година е балансиран, напълно реален и изпълним“, каза кметът при представянето му пред общинските съветници. Общият размер по приходната част е 40 717 448 лв., от които 26 150 411 са за делегирани от държавата дейности и 14 567 037 лв. - приходи от местни дейности. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 277 400 лв, с 10% по-висока от предходната година. В Бюджета е планирано 20,9 % от целевата субсидия за капиталови разходи да бъде изразходвана за град Карлово и 73,82% за населените места от общината.Приоритетите за 2020 година на Община Карлово, които посочи д-р Кабаиванов, са образование и социални дейности- в това число култура, спорт, младежки дейности и домашен социален патронаж.В началото на заседанието клетва положи новият общински съветник от листата на ДПС Емил Пехливанов. Общинските съветници почетоха с минута мълчание паметта на колегата си от ДПС Мехмед Маджур, който почина внезапно.Местният парламент прие още Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и био горива за периода 2020г. – 2023г.Всички решения взети на днешното заседание на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Карлово в законоустановения срок.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче