Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

04 April 2020 15:28

Карловските старейшини ще обсъждат Програмата за управление и развитие на общината през следващите четири години

Карловските съветници ще обсъждат Програмата за управление и развитие на общината през следващите четири години на сесията си утре. Докладната е на кмета д-р Емил Кабаиванов. Преди това той ще представи пред местния парламент управленския отчет за периода 2015г.-2019г.

В дневния ред на общинското заседание е включено и приемане на Наредба за изменение и допълнение на:

- Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово;

- Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Карлово.

Предстои съветниците да одобрят общата численост и структурата на общинската администрация, както и бюджетната прогноза за периода 2021г.-20203г. на постъпленията от местните приходи и на разходите на местни дейности. Кметът д-р Кабаиванов ще представи и отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за изминалата година.

Общо 28 са докладните записки за утрешното заседание, което обичайно ще започне с питания на общински съветници.

Културен афиш
Изтегли си късметче