Секции

21 September 2020 05:43

Местният парламент прие управленската програма на кмета д-р Кабаиванов за развитие на община Карлово през следващите 4 години (видео)

Местният парламент прие управленската програма на кмета д-р Емил Кабаиванов за развитие на община Карлово през следващите 4 години. По думите му „програмата е амбициозна, но реалистична. Тя е добра основа, върху която да се работи здраво“. Д-р Кабаиванов подчерта, че смисълът е управленската програма да бъде полезна на жителите на община Карлово. Затова и приоритетите в нея са гаранция за стабилност, последователност и условия за постигане на трайни осезаеми резултати.

Съветниците приеха и отчета за изпълнение на Програмата за управление и развитие на община Карлово за мандата 2015г.-2019г. Те одобриха и общата численост и структура на общинската администрация. „Целта е по-голяма ефективност в работата й и функционална съподчиненост и обвързаност между отделите и ръководството“- подчерта кметът д-р Кабаиванов. Предстои да бъде направен пълен преглед на административната дейност на всички кметства на територията на община Карлово.

На заседанието бяха гласувани и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово; Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Карлово; както и Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Карлово.

Бе поставен и въпросът за състоянието на подлеза на ул.“Теофан Райнов“ в Карлово, както и за подобряване на достъпа до Индустриалната зона в южната част на общинския център, а също и за собствеността на ВЕЦ-овете на територията на община Карлово. Съветниците обсъдиха 28 докладни записки, сред които и такива, касаещи управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

В началото на сесията общинският съветник Джемил Караали прочете Декларация от името на ДПС, Евророма и кмета на Розино относно събарянето на незаконните постройки в най-голямото карловско село.

Днес Ви питаме:

Приготвяте ли домашни консерви?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят.


Стив Джобс