Секции

03 March 2021 13:39

Безработните могат да се регистрират онлайн заради извънредното положение

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат – информират от Бюрото по труда. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

На лицата, които са се явили в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ, последователно се препоръчват възможностите:

- да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;

- да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ

- ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ;

Заявления за регистрация се подават и чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път чрез официалния сайт на АЗ или на електронния адрес на ДБТ.

Допълнителна информация може да се получи от ДБТ-Карлово на тел.: 0335/9-46-35

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Да обясняваш на някого какво означава даден символ е като да му казваш как трябва да го кара да се чувства музиката.


Дан Браун