Секции

27 May 2020 19:41

НАП потърси Община Карлово за осигуряване възможност на лица с прекъснати здравни права да подават Декларация 7

Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, включително ограниченията, свързани с придвижване между отделни населени места, от НАП оправиха молба към Община Карлово за осигуряване на възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните Общински администрации и/или кметства.

От институцията съобщават, че в тази ситуация има лица с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят лично офис на НАП, поради наложени ограничения в придвижването от едно населено място в друго и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път с персонален идентификационен код или класифициран електронен подпис.

НАП търси съдействието на местната управа да бъдат предприети действия за оказване на съдействие на жителите на община Карлово, които имат необходимост да подадат, с посредничеството на съответните Общински администрации и/или кметства, документи за актуализиране на здравноосигурителен статус, без общинските експерти да се ангажират с оказване на съдействие, даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи. Такава информация може да бъде получена от служители на приходната агенция, чрез обаждане в офис на НАП или на телефона за информация на НАП: 0700 18 700 на цената на един градски разговор за стационарни телефони и по стандартната тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.

Ангажиментите, който ще възникнат за служителите на общинската администрация са: установяване самоличността на лицето направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); сканиране на представените документи и изпращането им по електронна поща в офиса на НАП, в чийто обхват попада съответната община/кметство. Електронните адреси и телефони за контакт с офисите на НАП са публикувани на Интернет страницата на агенцията - www.nap.bg.

След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на общинската администрация или на конкретно лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.

/Снимка: интернет/

Културен афиш
Изтегли си късметче