Секции

27 May 2020 17:31

Разширяват обхвата на патронажната грижа в Карлово

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Карлово обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

Дезинфекция на обитаваните помещения в жилищата на потребителите.

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа са:

Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания; Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Карлово.

Необходими документи за кандидатстване:

заявление по образец;

карта за участие

документ за самоличност (копие)

документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);

експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо);

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта ще се получават и подават в Информационния център в сградата на Община Карлово, ул. ”Петко Събев“ № 1, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч., телефон 0335/54522.

За повече информация: тел.: 0335/54692 – отдел „Социални и младежки дейности, спорт и здравеопазване“.

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Щастието не е конкретна дестинация, а насока. Да си щастлив, означава да си в тази насока, която те кара да бъдеш щастлив.


Хорхе Букай