Секции

21 September 2020 07:01

Местните старейшини вземат решенията утре с подписка

Карловските общински съветници няма да проведат редовното си месечно заседание утре в зала "Васил Караиванов". Те ще гласуват по отделните докладни с подпис в звено „Общински съвет“. В проекта за дневен ред са включени 18 докладни.

Сред тях са запознаване с мерките, които са предприети от местната власт за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Карлово и приемане на отчета за изразходваните средства през месец април 2020 г. за противоепидимичните мерки.

Старешините ще гласуват с подпис Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово, а също и облекчаване режима на плащане на наемните цени по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март.

Годишният отчет на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Карлово за учебната 2019-2020г. и съответният план за 2020-2021 г. също са на вниманието на съветниците.

В докладна е представен и размерът на изплатените през месец март 2020 година просрочени задължения към доставчици.

Начинът на провеждане на сесията е съобразен с законовите изисквания при въведеното извънредно положение заради коронавируса в страната.

Всеки съветник ще може да гласува в специална бланка към съответната докладна записка със „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

Подготовката по заседанието е приключила. Към съответните докладни има приложени становища на съветниците.

Днес Ви питаме:

Приготвяте ли домашни консерви?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Стойността на образованието се измерва не по броя на прочетените книги, а по употребата им.


Плутарх