Секции

03 March 2021 14:26

Общинският пазар ще работи всеки ден след края на май

Съгласно Заповед № РД-301 от 21.05.2020 г. на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов Общинският пазар в Карлово ще работи до 31 май от понеделник до петък включително от 08.30 до 19.00 часа, а от 1 юни - и в събота и неделя.

Кметовете на кметства трябва да създадат организация за функциониране на кооперативните пазари в съответното населено място при реализиране от земеделските производители на произведената от тях продукция. Разрешена е продажбата на зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал при спазване на строги противоепидемични мерки.

Търговците, осъществяващи дейност, са длъжни да носят лични предпазни средства, както и да поддържат хигиена на наетото съоръжение.

Клиентите трябва да бъдат обслужвани лично от търговците, като не се допуска докосване на стоката от гражданите.

Наложително е предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче