Секции

02 July 2020 13:01

Съветниците с редовно заседание в четвъртък

Местният парламент ще проведе редовно заседание в четвъртък от 10 часа в зала „Васил Караиванов“ в сградата на Община Карлово.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и с цел взимане на превантивни мерки за недопускане разпространението на COVID-19 на сесията няма да се допускат граждани. Също няма да присъстват и кметове на кметства и кметските наместници.

Питане към кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов ще отправят съветниците инж Манол Манолов и доц. Пламен Славов.

Д-р Кабаиванов ще запознае старейшините с мерките, които са предприети от местната власт за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Карлово.

Кметът ще докладва и относно приемане План за развитие на социалните услуги в Община Карлово.

Ще бъдат обсъждани и вътрешни компенсирани промени, в разчета на капиталовите разходи и актуализация по бюджета на община Карлово за 2020 година.

В дневния ред на заседанието са включени общо 35 докладни записки.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче