Секции

26 February 2021 05:17

Екоминистърът Димитров и кметът д-р Кабаиванов направиха първа копка за изграждане на компостираща инсталация край Карлово (видео)

Община Карлово започва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първа копка на съоръжението бе направена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров и кмета на общината д-р Емил Кабаиванов на официална церемония за стартиране на строително-монтажните дейности днес на официална церемония в местността „Стара река“ край Карлово.Д-р Кабаиванов и министър Димитров благодариха на хората, работили по проекта, за да се стигне до първата копка на инсталацията – тогавашния министър на околната среда и водите Ивелина Василева и нейния екип, както и експертите от община Карлово.Сред официалните гости на събитието бяха Ивелина Василева – председател на Комисията по околната среда и водите в НС, ген. Константин Попов – председател на Комисията по отбрана в НС, Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; народните представители Данка Зидарова-Люртова и Младен Шишков, заместник-областният управител на област Пловдив - Петър Петров, директорите на РИОСВ Пловдив Десислава Георгиева и на НП „Централен Балкан“ – Генчо Илиев, управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов, председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров, представители на фирмите-изпълнители.

Строителството по изграждане на компостиращата инсталация се осъществява по проект BG16M1OP002-2.005-0001-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 4 756 687,88 лв., от които 2 974 772,31 лв. - безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, 524 959,82 лв. – национално съфинансиране и 1 256 955,75 лв. - собствен принос.Дейностите по проекта са финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г. Изпълнението на проекта стартира на същата дата, като продължителността му съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 29 юни 2021 година. Изпълнител на строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството е „БРАВО-СТРОЙ“ ООД, а изпълнител, упражняващ строителен надзор - „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче