Секции

05 July 2020 22:53

20 докладни записки ще обсъждат старейшините в четвъртък

20 докладни записки ще обсъждат на редовното си заседание утре карловските старейшини.

Сесията ще започне с питания към кмета д-р Емил Кабаиванов от общинските съветници Илиян Янев, инж. Манол Манолов, д-р Пламен Славов и Тодор Ботев.

Председателят Доньо Тодоров ще докладва отчета по дейността на местния парламет за периода от 8 ноември 2019г. до 28 май 2020г.

Дневният ред включва докладни относно приемане на годишните финансови отчети и доклади за дейностите на МБАЛ „Д-р Киро Попов"ЕООД, „МЦ1 КАРЛОВО“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД. Предстои съветниците да решават за актуализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Карлово за периода 2016-2020 г. и Плана за развитие на социалните услуги в Община Карлово за 2020 г.

Ще бъдат коментирани и отчетите на читалищата за дейността им през миналата година, както и взето решение за прекратяване на членство на Община Карлово в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карлово.

Местният парламент ще гледа още въпроси от финансов и административно-правен характер.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче