Секции

26 February 2021 06:32

Съветниците приеха Общината да прекрати членството си в „МИГ-Карлово“ и да дебатират по проблемите на местното здравеопазване на кръгла маса (видео)

Днешното заседание на общинските съветници започна с политическа декларация на ВМРО относно напускането на групата на Димитър Шивиков, оповестено на предната сесия. С минута мълчание бе почетена паметта на бившия кмет на Карлово Желязко Домусчиев. Бе връчено дарение за подпомагане на каравеловката Надежда Пунчева, чийто дом бе поразен от мълния. Последваха питания за изграждането на общинската автогара и за почистването на речните корита и дерета в Карловско.

Старейшините приеха годишните финансови отчети за 2019 на годишните финансови отчети и доклади за дейностите на МБАЛ „Д-р Киро Попов"ЕООД, „МЦ1 КАРЛОВО“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД. Те приеха направеното предложение от страна на общинския кмет д-р Емил Кабаиванов да се направи в близко време и с тяхно участие кръгла маса по проблемите на местното здравеопазване. Управителят на карловската болница д-р Христо Пелев подчерта, че 140-годишнина от създаването на лечебното заведение е също важна причина за осъществяването й.

Общинският съвет реши по предложение на кмета д-р Кабаиванов да бъдат открити два нови социални центъра - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Те ще са с капацитет до 15 човека и ще се намират в град Карлово на ул. „Гурко Мархолев“. Медицинското им обслужване ще се осъществява от карловската болница.Местният парламент гласува да бъде прекратено членството на община Карлово в „Местна инициативна група – Карлово“. Решението е в резултат на липсата на дейност в продължение на 9 години на МИГ – Карлово.Съветниците дадоха съгласие за осигуряване на допълнителни средства за борба с пандемията COVID – 19, каквито са предвидени с промени в Закона за здравето, които ще се осигурят от отчисленията, събирани по Закона за управление на отпадъците. Сумата ще бъде изразходвана за осигуряване на материали за дезинфекция на места за обществено ползване, закупуване на многофункционална техника, която ще се използва за дезинфекция и миене на улиците и нови пръскачки за дезинфекция.След решение на старейшините, местната администрация ще кандидатства по целева програма за осигуряване на субсидия за закупуване на лаптопи и компютри за децата, настанени в социални заведения на територията на община Карлово. Така ще се даде възможност на тези деца да бъдат включени в дистанционната форма на обучение.Останалите точки от дневния ред бяха свързани с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.Заседанието на Общински съвет Карлово се проведе при стриктно спазване на действащите в момента противоепидемични мерки.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче