Секции

15 August 2020 08:50

На 29 юли пръскат тревните площи в Карлово против комари

В изпълнение на чл.8, ал.2 от НАРЕДБА №13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карлово уведомява, че на 29 юли /сряда/ ще бъде извършена дезинсекция /против комари/ на зелените площи на територията на град Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 21:00 ч. до 24:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.

До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.

Културен афиш
Изтегли си късметче