Секции

07 March 2021 22:13

11 служители на „ВМЗ“ завършиха 2-двугодишно професионално обучение към ПГ „Ген. Вл. Заимов“

На 22 юли в залата на Управлението на „ВМЗ“ ЕАД се състоя официално връчване на свидетелствата за професионална квалификация на 11 служители на дружеството, завършили успешно двугодишен курс на обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професия „Машинен техник“, специалност: „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“. Свидетелствата бяха връчени от г-жа Хилда Танчовска – Заместник-директор на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот, а като представители на Ръководството на „ВМЗ“ присъстваха г-жа Иванка Вълева – ЗИД по развитие на човешките ресурси, и г-жа Ваня Цанева – Директор Монтажно производство.

Благодарение на съвместната дейност и доброто сътрудничество между дружеството и професионалната гимназия през 2018 г. беше реализирана идеята за разкриване на паралелка, която е ориентирана към производството и експлоатацията на боеприпаси и стрелково оръжие. Беше разработен Учебен план за обучение по рамкова програма Г2 – вечерно обучение, и учебни програми по всички предмети по обща и отраслова професионална подготовка. В последствие бяха изготвени и учебни програми по предметите за специфична професионална подготовка. Това позволи на курсистите да придобият знания и умения, полезни за тяхната реализация във „ВМЗ“ ЕАД, а практическите занятия бяха проведени в реална работа среда, на територията на дружеството.

Като фирма възложител на това обучение „ВМЗ“ пое изцяло неговото финансиране, като по този начин предостави възможност на своите служители да повишат квалификацията си напълно безплатно. При получаване на свидетелствата си те изразиха своята признателност към Ръководството на предприятието и към преподавателския колектив на ПГ „Ген. Вл. Заимов“. От своя страна г-жа Вълева, г-жа Цанева и г-жа Танчовска изказаха благодарности към курсистите за положените усилия и постигнатите високи резултати през целия период на обучение.

/Източник: ВМЗ/

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче