Секции

21 September 2020 22:38

Кметът д-р Кабаиванов: Общината застава зад проблемите на животновъдите от Калофер

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов предлага създаването на работна група, включваща експерти от МОСВ, МРРБ, МЗХГ, Парламентарната комисия по околната среда и водите, НП „Централен Балкан“ и сдружение „Калоферски стопани“, която в рамките на 45-60 дни да излезе с доклад с предложения за промени в действащото законодателство и в Плана за управление на НП „Централен Балкан“ – по отношение проблеми, поставени за решаване от калоферското сдружение и местната общност.

Д-р Кабаиванов обяви това на 12 август в Калофер по време на среща по искане на сдружение „Калоферски стопани“ с председател Тодор Диклиев, с цел разискване на взаимоотношенията между животновъди и жители на Калофер с НП „Централен Балкан“ и МОСВ. На срещата присъстваха експерти от МОСВ, директорът на НП „Централен Балкан“ инж. Генчо Илиев и членове на неговия екип, председателят и членовете на сдружение „Калоферски стопани“.

След двучасови дебати местните жители обобщиха своите искания, сред които: да бъде отменена подадената информация към Държавен фонд „Земеделие“ /по системата ИСАК/ за забрана върху частните имоти в границите на НП „Централен Балкан“ в землището на Калофер до изясняване на проблема със собствеността; да се премахнат ограниченията за движение на МПС по държавните и общински пътища в землището на град Калофер, наложени от НП „Централен Балкан“, а при евентуални бъдещи намерения за ограничения ръководството на парка задължително да ги съгласува с община Карлово и АПИ; да бъде създадена гъвкава система за определяне сроковете за пашуване; да се определят попадащи в резерватите водоеми, до които да е осигурен достъп за водопой на всички стада; представител на сдружение „Калоферски стопани“ да бъде включен в Консултативния съвет към Директора на НП „Централен Балкан“ и др.

„Като кмет на община Карлово предлагам в най-кратки срокове, до началото на месец септември тази година, създаването на работна група. Изразявайки пълната готовност за съдействие от страна на община Карлово, ще поискам работната група да се произнесе и по въпроса проблемите в чии компетенции са и с какво конкретно общинското ръководство на Карлово може да помогне“, каза в Калофер кметът на общината. Д-р Кабаиванов поясни, че ще запознае с предложението си министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието, храните и горите, Председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите и народни представители от Пловдивска област.

/Снимки: Пресцентър Община Карлово/

Днес Ви питаме:

Приготвяте ли домашни консерви?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче