Секции

20 January 2021 01:45

Общинският съвет в Карлово подкрепи декларация против търсенето на метални полезни изкопаеми

Общинският съвет в Карлово подкрепи на редовно заседание на 27 август декларация, гласувана от ОбС Брезово против издадено разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства, в площ „Свети Никола“, разположена на територията на общините Стара Загора, Казанлък, Павел Баня и Братя Даскалови /област Стара Загора/ и пловдивската община Брезово.

По време на редовната сесия, по предложение на заместник-кмета Стойо Карагенски – изпълняващ функциите на кмет на община Карлово, бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на основание приети изменения в Закона за туризма.

Местният законодателен орган гласува годишния отчет за изпълнение на Бюджет 2019 на Община Карлово, даде съгласие за извършване на вътрешни компенсирани промени и актуализация на тазгодишната финансова рамка, утвърди мрежата от училища и детски градини и дофинансирането на паралелки и групи в тях за учебната 2020/2021 година.

Всички взети решения ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на община Карлово.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче