Секции

01 November 2020 03:10

Общинската автогара да е част от транспортните схеми, бе сред решенията на сесията на местния парламент (видео)

На редовно заседание на Общински съвет Карлово, проведено в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово, съветниците определиха общинска автогара Карлово за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на обществен автобусен превоз от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

По друга точка от дневния ред бе гласувано да се предоставят на ОФК „Левски Карлово“ за безвъзмездно ползване стълбове за електрическо осветление на територията на община Карлово, вътрешни и външни оградни съоръжения и фасадата на стадион „Васил Левски“ за рекламна цел.

Общински съвет Карлово единодушно реши площадно пространство в гр. Клисура да бъде наименувано на проф. арх. Храбър Попов – първи избран професор и първи декан на Строителния факултет. От 1943 до 1953 година той оглавява новооснованата катедра по „Сградостроителство“ в Държавната политехника. Проф. арх. Попов е син на Христо Ф. Попов – участник в Априлското въстание.

На заседанието съветниците приеха още: Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; одобриха проектобюджета за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2022 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Карлово и решения, свързани с имоти общинска собственост.

Всички решения, взети от Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законоустановения срок.

Културен афиш
Изтегли си късметче