Секции

01 November 2020 04:04

Председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров е избран за заместник-представител в регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На проведено регионално заседание за избор на представители на общините в регионалния съвет за развитие на Южен централен район, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и проведена на 30.09.2020 г. в гр. Пловдив, председателят на ОбС Карлово Доньо Тодоров бе избран за заместник-представител.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от НСОРБ, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково избраха своите 16 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.

За Област Пловдив:

Титуляри: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив, Павел Гуджеров – кмет на община Раковски, Мария Вълканова – кмет на община Перущица, Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, Димитър Здравков – кмет на община Садово, Валентин Симеонов – кмет на община Лъки.

Заместници: Александър Държиков – председател на ОС Пловдив, Христо Енков – кмет на община Брезово, Екатерина Тошкова – председател на ОС Перущица, Найден Павлов – председател на ОС Хисаря, Николай Митков – кмет на община Първомай, Доньо Тодоров – Председател на ОС Карлово.

/Снимка: Община Карлово/

Културен афиш
Изтегли си късметче