Секции

23 November 2020 17:57

Кампания „Не на трафика на хора“ организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

На 22.10.2020 год. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Карлово организира кампания „Не на трафика на хора“ и представи изложба на открито.

Какво представлява трафикът на хора, видовете трафик и как да разпознаем жертва на трафик бяха основните моменти в изложбата.

Трафикът на хора потъпква основни човешки права и е най – бързо растящата криминална индустрия в света.

Младежите от клуб „Доброволци към МКБППМН“ раздаваха информационни материали и химикали с послание.

Изложбата е мобилна и МКБППМН ще я предоставя на училищата, заявили желание да я представят.

/Снимки: МКБППМН-Карлово/

Културен афиш
Изтегли си късметче