Секции

28 July 2021 13:16

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание (видео)

Общински съвет Карлово проведе днес редовно заседание в зала „Васил Караиванов“. В дневния ред на сесията бяха включени 29 докладни записки, като този път нямаше поставени питания от страна на старейшините.

Заседанието започна с Декларация на групата съветници от БСП относно стопанисването на общинските дружества.

Бяха обсъдени вътрешни компенсаторни промени по бюджета на община Карлово по отношение на неизползвани средства от културния календар поради ковид ситуацията. Даден бе и отказ във връзка с писмо на министъра на енергетиката за откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в землището на Дъбене. По повод насроченото извънредно заседание на ВиК асоциацията, съветниците решиха да подкрепят препоръчителния размер от 24 999 лв. на вноската на държавата в нейния бюджет.

Сесията премина при спазване на противоепидемичните мерки.

Днес Ви питаме:

Успяваме ли да съхраняваме българските народни традиции и обичаи?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче