Секции

30 November 2020 15:54

Община Карлово предостави технически средства на Центровете за настаняване от семеен тип

Община Карлово реализира дейности по целева програма на Фонд „Социална закрила“ за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Основна цел на програмата е да бъде осигурен непрекъснат образователен процес на децата и младежите; да се подпомогне тяхната самостоятелност; да имат условия за дистанционно обучение, провеждане на учебен процес в онлайн среда, по-лесна социализация, ефикасен и гъвкав начин за удовлетворяване на образователните им потребности. В тази връзка на 25.09.2020г. между Фонд „Социална закрила“ и Община Карлово бе сключен договор за закупуване и предоставяне на технически средства на децата, които учат и са потребители на социални услуги. С финансовата подкрепа на фонда бяха осигурени лаптопи, таблети, принтери и рутери.

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, секретарят Стефан Стефанов и главният експерт „Социални дейности“ Екатерина Маринова посетиха на 19 ноември Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца без увреждания. Д-р Кабаиванов връчи на ръководителя Яна Камова техническите средства с пожелание да бъдат пълноценно ползвани от децата и младежите.

От името на кмета, Екатерина Маринова предостави лаптопи, таблети, принтер и рутер на Теодора Павлова – ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Карлово.

/Снимки: Община Карлово/

Днес Ви питаме:

Харесва ли Ви ръчно изработената коледна украса?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче