Секции

08 March 2021 17:29

Общинските съветници вземат решения утре с подписка

Местният парламент в Карлово няма да проведе присъствено редовното си месечно заседание утре в зала „Васил Караиванов“. Съветниците ще гласуват по отделните докладни с подпис в звено „Общински съвет“. В проекта за дневен ред са включени 24 докладни записки.

Сред тях са запознаване с вътрешните компенсирани промени по общинския бюджет; промяна на план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по населени места; както и предоставяне на временен безлихвен заем и собствен принос по проекти „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучения и заетост“.

Общинският съвет ще вземе решение относно присъединяване на община Карлово като пълноправен член на Организацията за управление на туристически район „Долината на розите“. Предстои да бъде одобрено и поставянето на бюст – паметници на Георги Стойков Раковски и Джузепе Гарибалди.

Съветниците ще се запознаят и с докладна относно размера на изплатените през месец Октомври 2020 г. просрочени задължения към доставчици.

Всеки съветник ще може да гласува в специална бланка към съответната докладна записка със „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

Начинът на провеждане на сесията е съобразен със ЗМСМА и Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Карлово.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче