Секции

18 January 2021 05:13

Сопотският кмет Дойнов поиска актуализация на Бюджет 2020 и капиталовите разходи

Сопотският кмет Деян Дойнов внесе докладна записка в местния парламент за актуализация на Бюджета за 2020 г. и капиталовите разходи- съобщават от общинската управа.

Аргументът е, че в сложната епидемична обстановка българските общини са в положение на несигурност и липса на възможност да направят адекватна прогноза за събираемостта на данъчните и неданъчните приходи през 2021 г. В тази ситуация приоритети са опазването на живота и здравето на гражданите и осигуряване на финансова стабилност, за да може община Сопот да посрещне предстоящи предизвикателства.

В прессъобщението се посочват още, че Законът за публичните финанси позволява актуализацията на бюджета на общината да бъде направена и без Общинския съвет, но в духа на политиката на прозрачно управление и общи решения кметът Дойнов се обръща към Общинския съвет за подкрепа в ситуация на извънредно положение.

В края на 2019 г. Общинският съвет взе решението за поемане на общински дълг от банка, но отказа безлихвен заем от централния бюджет. На 8 декември тази година министърът на финансите увеличи бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Сопот под формата на временен безлихвен заем в размер на 800 000 лева. Средствата трябва да бъдат възстановени до 1 декември 2021г.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче