Секции

04 March 2021 23:48

Община Карлово набира потребители за услугата „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19"

Община Карлово обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Карлово“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMОP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейността ще обхване 300 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

Заявление-декларация (по образец);

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);

Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

Документи могат да се получават и приемат от 18.12.2020 г., всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в централната сградата на Общинска администрация-Карлово на адрес: Община Карлово, гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, телефон за връзка: 0335-54-551.

*За улеснение на гражданите, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Карлово.

Образци на формуляри за кандидатстване са публикувани на сайта на община Карлово.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Ако си построил замъци във въздуха, не означава, че си работил напразно; те са точно там, където трябва да бъдат, просто изгради основи под тях.


Хенри Дейвид Торо