Секции

18 January 2021 05:25

Творческият център на калоферската дантела и местното читалище в града на Ботев получават финансиране по значими проекти

Няколко дни преди Коледа, екипите на Творчески център на калоферската дантела и НЧ “Христо Ботев” получиха одобрено финансиране по няколко ключови проекта.

Читалищната институция в града ще бъде финансирана с 65 хил. лв. от Национален Фонд Култура по спечелен проект “Бъдеще за Творчески център на Калоферската дантела”. Проектът се реализира в област “Културно наследство, културно предприемачество и приложни изкуства;” по eдногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата. Основната цел на проекта е популяризирането на Калоферската дантела и творческия център, чрез редица дейности, сред които и изграждането на онлайн платформа, която да включва информационен сайт, онлайн магазин, както и уникален дигитален архив на модели калоферска дантела.

Според оценяващата комисия “Проектът отговаря напълно на целите и приоритетите на програмата за подпомагане съществуването на организацията "Творчески център за калоферската дантела", възникнал наскоро като доброволческа инициатива и успял да се наложи в местната общност. Добър пример за малка организация, но с добре изградена и стройна стратегия. Във фокусът на организацията е уникалната по своята културна и историческа стойност калоферска дантела - местен занаят с национално значение, част от българското нематериално културно наследство. Организацията предлага редица дейности, чрез които на първо място да запази традицията и да я предаде на следващите поколения - видео-уроци с възможност за дистанционно обучение, печатно ръководство по плетене, както и да популяризира това нематериално богатство - дигитален архив на модели, отпечатан луксозен каталог, сайт и др.”

Дейностите по проекта вече стартираха и екипът е силно мотивиран да продължи своята успешна работа в центъра.

Освен спечелените проекти, Tворческия център се радва на повече посетители, популярност и разрастване на дейностите си в посока социално предприемачество, както и разрастване на научно-развойната дейност в областта на текстилното изкуство у нас. Екип на центъра участва за втори път в престижната ежегодна конференция на Висшето училище по фолклорни занаяти и изкуства в Санкт Петербург - Русия.

Друг разработен и спечелен проект към Министерство на културата осигурява за пореден път суми за закупуване на нови книги в Читалищната библиотека в Калофер.

Калоферското читалище ще получи целево от Държавния бюджет, чрез бюджета на Община Карлово 120 хил лв. за спешен и неотложен ремонт на покрива, който ще даде възможност за подобряване условията за провеждане на културни мероприятия, и ще съхрани сградата и библиотечния архив. През последните години проблемите с покрива на Читалището доведоха до сериозно увреждане на зрителната зала и на вече ремонтирани части от сградата.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче