Секции

25 February 2021 05:05

Открит е нов документ за залавянето на Васил Левски

В края на ноември в масивите на Османския архив в Истанбул беше открита телеграма от мютесарифа в Търново Али бей до Великото везирство, изпратена на 28 декември 1872 г., с която той докладва за залавянето на Васил Левски в Къкрина. Това е първият автентичен документ за залавянето на Апостола, произхождащ от османската администрация, който става известен за изследователи и читатели.

Текстът на шифрованата телеграма, както и други публикувани неотдавна документи, потвърждава също, че Васил Левски е известен за властите "в качеството на ръководител на цялата революционна организация, разкрита (по време на съдебния процес) в София, и от три-четири години подбудител и подстрекател на бунтове и смут" много преди Арабаконашкия обир и последвалите разкрития от страна на заловените комитетски дейци по време на разпитите - според документа "от седем-осем месеца насам".

Телеграмата е издирена от уредника в музея Виктор Комбов и в превод на проф. Орлин Събев и е публикувана вече в новото допълнено и преработено издание на сборника "Левски пред съда на Портата", излязъл преди Коледа.

/Снимка: НМ"Васил Левски"-Карлово/

Културен афиш
Изтегли си късметче