Секции

17 July 2024 23:42

Обстановката в Пловдивско е динамична поради валежите

Динамична остава обстановката на територията на цялата област, където продължават валежите. Налице е завишаване на повърхностния отток и водните стоежи в реките, но към настоящия момент няма опасност за населението.

„Ситуацията се следи и сме в непрекъсната връзка с общините и държавните институции“, коментира областният управител Дани Каназирева.

По думите й на дежурния телефон в Областна администрация – Пловдив към този момент няма постъпили сигнали за наводнени населени места, земеделски територии и други обекти. Единствено в 09.45 мин. е постъпила информация за свлачище на пътя Лъки – Рожен, (след отбивката за с. Джурково). В момента едната лента от пътя вече е освободена за движение. Областно пътно управление предприемат действия за своевременно освобождаване и на другата лента.

Областният управител посочи, че стриктно се следи и състоянието на язовирите.

На територията на областта във водоемите, стопанисвани от Напоителни системи има големи свободни обеми, които да погасят на 100% високи вълни.

По отношение на Каскада Доспат –Въча обстановката е динамична.

Към информация от тази сутрин в язовир Цанков камък има свободен обем от 3,5 млн. куб.м., при приток около 180 куб.м/с, което ще наложи да се извърши контролирано изпускане в яз. Въча и на енергийно неотработени води, с цел да не се достигне до неконтролируемо преливане.

„Това са нормални действия, свързани с функционалното предназначение и управление на язовирите и не трябва да предизвиква безпокойство, защото водите постъпват в яз. Въча. Към информация от тази сутрин в язовир Въча има свободен обем от 18 млн. куб.м., при енергийно отработване на 70 куб.м/с, обясни инж. Митко Стойчев от Областна администрация.

Той допълни, че не се очаква това да се отрази допълнително на участъка от р. Въча под язовира, защото в него има достатъчно свободен обем.

„Към момента най-големите ни притеснения са, че при високи води на река Марица може да бъде залята пречиствателна станция при Стамболийски, както и жилищни райони, а работа на пречиствателната станция да бъде компрометирана. Друг риск има при село Цалапица, където изместването на водното течение в северна посока е довело до ерозия на левия бряг на землището на селото и застрашава сметището. При високи води в реката съществува опасност от бързо развитие на ерозионния процес към котлованите на депото и риск от аварии и замърсяване на река Марица, в това число и трансгранични последици, коментира Каназирева

Припомняме, че още през юли междуведомствена комисия алармира за тези потенциални опасности. Има подписан договор от Областна администрация, но все още се чака разрешение от Басейнова дирекция за почистване на коритото на Марица в района.

„ За ограничаване опасността от възникване на критични и бедствени ситуации отговорните институции и собствениците и стопаните на хидротехнически съоръжения са уведомени от мен с писмени указания да предприемат адекватни на обстановката превантивни мерки за предпазване от вредното въздействие на водите и недопускане настъпване на критични и бедствени ситуации, допълни областният управител.

В тази връзка кметовете на общини, собствениците и стопаните на хидротехнически съоръжения и ръководителите на териториалните държавни структури и звена, имащи отношение към управлението на хидротехническите съоръжения и защитата на населението при бедствия, следва да осъществят засилен контрол върху потенциално опасните язовири, предпазни диги и други защитни съоръжения, при необходимост контролирано да се освободят необходимите обеми с цел недопускане неконтролируемо преливане на големи водни маси, като уведомят Басейнова дирекция при ИБР - Пловдив, ОД ПБЗН-Пловдив, Областна администрация-Пловдив и общините, застрашени от завишения водния отток в реките под язовирите.

Според прогнозата се очаква днес до обяд валежите да спрат и цялостната обстановка да се подобри. В четвъртък се очакват нови валежи, но те ще бъдат от сняг и не се очаква да предизвикат допълнителен воден отток.

/Снимка: интернет/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче