Секции

05 March 2021 22:31

"Училище за родители" с успешна реализация в Розино

През месец септември на миналата година в ОУ "Христо Г. Данов" - с. Розино стартира "Училище за родители". То се реализира по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ръководството на училището.

Отпадането от училище, ниската мотивация за учене, проблемните отношения родител - дете, необходимост от ангажираност на родителите в учебния процес са част от причините за реализиране на програмата.

Ръководители на "Училище за родители" са общ. възпитатели Емине Рашид и Фаик Абди. Целта е родителите да придобият умения за родителска подкрепа, изграждане на самочувствие и увереност в своите способности, добра самооценка. Родителят да бъде добър пример и с действията си да подпомага изграждането на ценности и морални правила.

Въпреки пандемията, родителите активно участват в лекциите, които се провеждат в училище и извън него.

/Информация и снимки: МКБППМН-Карлово/

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли био продуктите?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче