Секции

15 April 2021 21:13

Над 60 деца от община Карлово участваха в конкурс за най-оригинална традиционна мартеница

Днес комисия класира победителите в конкурса за най - оригинална традиционна мартеница, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.

В него участваха над 60 деца от община Карлово.

Ето и класирането:

-Възрастова група 1-4 кл.:

I място – Ивона Петрова Топалова – 2 б клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Карлово

II място – Ивелина Петрова – 4 в кл. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Карлово

III място – Исус Гайтанджиев – 4 а кл. – ОУ „Райно Попович“ – гр. Карлово

-Възрастова група 5-8 кл.:

I място – Ивона Маджунова – 5 кл. ОУ „ Христо Г. Данов“ – гр. Клисура

II място – Цветомира Георгиева – 5 б кл. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - Карлово

III място – Хасан Айдънов - 6 б – ОУ „Христо Г. Данов“ – с. Розино

-Възрастова група 9-12 кл.:

I място - Мария Найденова – 12 кл. – ЦНСТ - Карлово

II място – Полина Лучева – 9 кл. - ЦНСТ – Карлово

III място – Светла Стефанова – 12 а кл. ПГЖПТ „Христо Смирненски“ – Карлово

Журито определи Емблема на конкурса - мартеница, изработената от Клуб „Млад журналист“ при ПГЖПТ „Христо Смирненски“ - Карлово.

Наградите ще връчи зам.-кметът Антон Минев - председател на МКБППМН на 5 март от 15:00 ч. в сградата на община Карлово.

Днес Ви питаме:

Успяваме ли да съхраняваме българските народни традиции и обичаи?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче