Секции

15 April 2021 21:41

Продължава реализирането на проекта "Училище за родители"

Продължава осъществяването на проекта "Училище за родители".

В края на месец февруари обществените възпитатели Емине Рашид и Фаик Абди представиха темата за детското правосъдие, видовете противообществени прояви, възпитателните мерки, които се налагат по ЗБППМН, ролята на родителя за справяне с проблемното дете.

Припомняме, че проектът "Училище за родители" стартира през месец септември миналата година в розинското училище. Той се реализира по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Карлово и със съдействието на ръководството на училището.

/По информация и снимки: МКБППМН-Карлово/

Днес Ви питаме:

Успяваме ли да съхраняваме българските народни традиции и обичаи?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче