Секции

15 April 2021 21:27

„Има такъв народ“ представи в Карлово програмата си в сектор „Образование“

ПП“Има такъв народ“ представи в Карлово програмата си в сектор „Образование“. В рамките на събитието бяха коментирани и вижданията на партията на Слави Трифонов за състоянието и развитието на здравеопазването, както и външната политика на страната ни.

На форума присъстваха водачът на листата за Пловдивска област Тошко Йорданов, третият в нея и председател на Предизборния щаб за 16-ти и 17-ти МИР Лъчезар Бакърджиев, както и кандидат-депутатите експертът по образование Манол Манолов, експертът по здравеопазване доц. д-р Силви Кирилов и експертът по външна политика Димитър Гърдев.

След задълбочената дискусия по поставените теми, разговаряме с Лъчезар Бакърджиев по важните въпроси на образованието:

- Необходими ли са промени относно финансирането и управлението на училищата?

- Първото нещо, което ПП „Има такъв народ“ ще направи е насочено към премахването на делегираните бюджети. Училищата ще бъдат първостепенни разпоредители на бюджетни средства. Целим да бъде редуциран стремежът към по-висок прием за сметка на качеството, от което страдат по-малките училища. За ПП „Има такъв народ“, качеството на образованието следва да бъде гарантирано във всяко едно българско училище.

Ще бъде въведена мандатност на директорите, с максимална продължителност два мандата, като бъде проследявано изпълнението на заложения план и одит при определени обстоятелства, свързани с разходването на бюджета.

- Какво трябва да се направи за повишаване нивото на грамотност на българските ученици?

- Ниската грамотност е функция на две неща. Първото е, че ученикът, с парите, които носи за училището е наясно, че е фактор, за да „съществува“ то. Второто е ниската мотивация, която следва от доминиращо теоретичното преподаване.

Ние от ПП „Има такъв народ“ предвиждаме актуализиране на учебните програми и учебното съдържание по отделните учебни предмети. Водещата ни идея е учебното съдържание да съответства на възрастовите възможности на учениците за овладяване на учебния материал. Ще бъде намалено излишното учебно съдържание, водещо към наизустяване и включване на съдържание за повишаване на функционалната грамотност на подрастващите.

В началната и основна степен на образование учебните програми ще са унифицирани. В гимназиалното степен ще има диференциация, поради факта, че в професионалните гимназии ще се овладяват основите на професии. Учебните програми в професионалните гимназии ще бъдат променени. Ще се даде възможност на ученика сам да избира от краен брой предмети, по които да се обучава. Разлика в изучаваното учебно съдържание може да се появи в зависимост от разликата в хорариума по отделните предмети. Залагаме на по-тясното обвързване на професионалното обучение с нуждите на бизнеса.

Ще дигитализираме и осъвременим съдържанието във всяка една област. Целим въвеждането на достатъчно аудио-визуално съдържание за укрепване и утвърждаване на националната идентичност. Ще бъде създадена национална база данни с учебни материали по всеки един предмет, който е изучаван в училище.

Освен всичко това и във връзка с основните умения е предвидено тясно сътрудничество с Министерство на културата във връзка със създаването на културен календар със задължителен характер за децата. Спортът също е подчертан в програмата на ПП „Има такъв народ“. Ще бъде подчертана ролята на летните лагери, като поетапно наличните бази на МОН ще бъдат възстановени.

- Как гледате на професионалното обучение?

- В програмата на „Има такъв народ“ е заложено много сериозно на цялостното въвеждане на дуалното образование особено в контекста на професионалните гимназии. Ще има пълна оценка на материалните бази, първо на професионалните гимназии. Предвидили сме тяхното пълно модернизиране, за да започнем активно процес по реално въвеждане на дуалното образование в България и подчертаването на връзката между пазара на труда и образованието.

- Как смятате да процедирате във връзка със специалното образование?

- В програмата на „Има такъв народ“ е заложено създаването на мултидисциплинарна комисия от специалисти (психиатри, невролози, психолози, педагози, логопеди), които да категоризират възможността за усвояване на академични знания, относимостта на педагогическите подходи в зависимост от състоянието. Това има краткосрочна цел да определи формата, в която децата да получат по най-подходящ начин правото си на образование – създаване на специални паралелки, в които да бъдат използвани идентични подходи за максимален резултат. Децата в най-тежки състояния ще бъдат насочени към ползване на социални услуги – терапевтични, за да усвоят максималната степен на самостоятелност, а нецелесъобразното записване в образователната система няма да бъде задължително. Това ще ограничи двойното финансиране и тежест за родителите. До определянето на съответните категории и възможност образователната система да поеме по подходящ начин всички деца, ще се подчертае ролята на социалния асистент в контекста на образователната система.

- Какви са вашите цели свързани с висшето образование и наука?

- ПП „Има такъв народ“ цели извеждане на икономическото бъдеще като основа, около която се формира политиката за висше образование. Спрямо резултатите от предвидените анализи ще оформена карта за поетапното намаляване на броя на висшите училища на територията на България. Цели се стимулиране на качествената научна работа на национално и интернационално равнище, за да върне България своя статут в международен план.

Относно реализацията на студентите се предвижда подчертаване на ролята на кариерните центрове към университетите и създаване на алгоритъм за реално участие в реализацията на студентите.

Предвижда се преформулиране на дейността на Фонда за научни изследвания. Финансирането на научните изследвания ще бъде насочено приоритетно към значимите за държавата проблеми. Получените от тях резултати ще бъдат водещи във връзка и със законодателната дейност и мерки по отношение на разрешаването на национално значими проблеми.

- Какви мерки сте предвидили относно предучилищното образование?

- На първо място смятаме да създадем национална карта във връзка с приоритетното строителство и реновиране на детските градини.

Ще въведем централизирано електронно управление на процеса по кандидатстване.

Ще стимулираме включването на по-голям брой външни доставчици на услуги в детските градини, за да са налице разнообразни занимания за децата.

Ще въведем съответните диагностични процедури и контрол на здравето в детските градини. Също така ще осигурим възможността за работа с психолог, логопед, специалисти, които да осигуряват нужната превантивна дейност по отношение на децата и служителите.

Ще прецизираме програмите за работа в детските градини, като насочим към развиване на социалните компетентности и умения за разрешаване на проблемите на децата.

Нека не забравяме, че решаващият глас има всеки един от нас. Нека подкрепим развитието на страната ни в изборния 4-ти април с номер 29 в интегралната бюлетина!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Днес Ви питаме:

Успяваме ли да съхраняваме българските народни традиции и обичаи?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче