Секции

09 August 2022 22:24

"По-лесно е да бъдеш мъдър за другите, отколкото за себе си." /Ларошфуко/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче