Секции

29 May 2022 02:58

За спешни съвместни действия за Щампата се разбраха Министерство на културата и Община Карлово

Днес в Министерството на културата беше проведена среща между зам.-министъра на културата доц. д-р Пламен Славов и зам.-кметовете на община Карлово - Антон Минев и Николай Цветков, във връзка с аварийното състояние на Фабриката за вълнени изделия – недвижима културна ценност, дарена от Евлоги Георгиев на община Карлово. Срещата се проведе в присъствието на Александър Трайков – главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ и арх. Весела Цанова – началник на отдел „Недвижимо наследство“ към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.

По време на срещата бяха обсъдени последващите законосъобразни мерки, които е необходимо спешно да бъдат предприети от страна на община Карлово, със съдействието на Министерство на културата. Беше очертана обща позиция, като се взеха следните решения:

• Във връзка с възникналата аварийна ситуация, спешно да бъде извършена проверка на място от инспекторите на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата;

• Беше уточнено, че когато заповедта на кмета по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство не е изпълнена в определения срок, необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от общината за недвижими културни ценности с категория „местно значение“. В заповедта се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

/Снимка: Министерство на културата/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Всичко почива в крайна сметка на факта, че всеки може да разбере онова, което е единосъщностно с него.


Шопенхауер