Секции

20 May 2022 15:54

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот

Изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот, съобщи кметът Деян Дойнов.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, на 22 юли е публикуван проектът, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на Община Сопот: www.sopot-municipality.com.

В 30 – дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – oa_sopot@abv.bg.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която кметът Дойнов ще внесе проектът на наредба за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Има два начина да живееш живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а другият – че всяко нещо е чудо.


Алберт Айнщайн