Секции

21 September 2021 08:02

Кметът Дойнов отсрочва задължение от близо 60 000 лева на сопотската болница за данък върху недвижимите имоти

В деловодството на община Сопот са постъпили писма от управителя на МБПЛ „Иван Раев“-Сопот“ЕООД“ д-р Стефан Анастасов с молба за отсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за срок от 2 години. Към 16.07.2021г. общата дължима сума за такса за битови отпадъци е в размер на 145 380,56 лв., а общата дължима сума за данък върху недвижимите имоти възлиза на 59 706,41 лв.

Съгласно чл. 9а, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв., се издава от кмета след решение на общинския съвет. Чл. 4. ал. 7 от Закона за местните данъци и такси гласи че „Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет“.

Към писмата от д-р Анастасов са предоставени и финансови и статистически показатели за дейността към 30.06.2021 г. От тях става ясно, че дружеството има и други задължения, не плащането на които може да доведе до прекратяване или спиране на основната му дейност.

Деян Дойнов като кмет на община Сопот отсрочва задължението за данък върху недвижимите имоти на „МБПЛ „Иван Раев“-Сопот“ ЕООД в размер на 59 706,41 лв. главница и лихва за срок до две години. Той дава съгласие за отсрочване на задължението за такса за битови отпадъци в размер на 145 380.56 лв. главница и лихва за срок до две години. Решението трябва да бъде взето от Общинския съвет, съгласно закона.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли традиционната българска кулинария?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Има две житейски правила. Правило 1: не се тревожи за дреболии. Правило 2: всички неща са дреболии.


Фридрих Ницше